Elektronska oddaja vlog za izdajo dovolilnic


Že imate dovolilnico? Prijavite se tukaj in oddajte vlogo za izdajo ali zamenjavo dovolilnice
V kolikor že imate dovolilnico lahko oddate vlogo za zamenjavo ali vlogo za novo dovolilnico v elektronski obliki s tem, da kliknete na spodnji gumb.
Za prijavo uporabite vaš elektronski naslov ter geslo, ki ste ju vpisali ob prvi oddaji vloge. Namesto elektronskega naslova lahko kot uporabniško ime za vpis uporabite tudi vašo enotno matično številko občana (EMŠO).

Vloga za izdajo parkirne dovolilnice za stanovalce
Kliknite na spodnji gumb v kolikor želite pridobiti parkirno dovolilnico za stanovalce.
Vloga za izdajo dovolilnice za dostavo v območju za pešce
Kliknite na spodnji gumb v kolikor želite opravljati dostavo v območju za pešce. Redna dostava je med 6. in 10. uro, izredna dostava pa ves dan.
Vloga za izdajo dovolilnice za prevoz območja za pešce
S klikom na spodnji gumb se prijavite v kolikor želite prevoz do lastne ali najete nepremičnine na kateri imate parkirno mesto ali garažo.
Vloga za izdajo dovoljenja za izvajanje dejavnosti
Kliknite na spodnji gumb v kolikor želite opravljati izvajanje dejavnosti gradbeno-obrtniških del, organizacijo in izvedbo prireditev, nujnih servisnih storitev ter opravljanje pristojnosti državnih organov.
Vloga za izdajo dovoljenja za parkirni abonma
Kliknite na spodnji gumb v kolikor želite pridobiti dovolilnico za parkirni abonma.

Akti
Odlok o pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj
Prenesi
Odredba o določitvi območij parkiranja, taks in cen parkirnin
Prenesi
Odredba o conah
Prenesi
Priloga 1 k Odredbi o določitvi parkirnih con in območij za pešce - območja con
Prenesi
Priloga 2 k Odredbi o določitvi parkirnih con in območij za pešce - parkirna območja v coni 1
Prenesi
Pravilnik o odstranitvi, hrambi, izdaji, prodaji ali razgradnji vozil
Prenesi
Pravilnik o obliki, zamenjavi, vsebini ter stroški izdelave dovolilnic, dovoljenj in tehničnih pripomočkov
Prenesi
Priloga 1 k Pravilniku o obliki dovolilnic
Prenesi
Priloga 2 k Pravilniku o obliki dovolilnic
Prenesi
Priloga 3 k Pravilniku o obliki dovolilnic
Prenesi
Cenik za izdelavo in zamenjavo dovolilnic in tehničnih pripomočkov
Prenesi
Sklep o določitvi parkirnih območij v parkirnih conah 2 in 3
Prenesi
Grafični prikaz parkirnih območij v parkirnih conah 2 in 3
Prenesi
; ;